Výberové konanie – riaditeľ/riaditeľka MŠ Štefanová