Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat

REGIONÁLNA VETERINÁRNA A POTRAVINOVÁ SPRÁVA SENEC