Verejná vyhláška z výzvou na vykonanie výrubu-okliesnenia porastov