Verejná vyhláška-Rozhodnutie OU-BA-OOP6/2019/040173 vo veci odvolania Františka Hrdličku