Verejná vyhláška – Rozhodnutie č.j. OÚ-PK-PLO-2021/000441-4147 o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia /VZFUÚ/v obvode jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Štefanová , v časti hospodárskeho dvora bývalého PD Štefanová

0240_210924113036_001