VEREJNÁ VYHLÁŠKA – Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov