Verejná vyhláška – oznámenie o začatí procesu prerokovávania a schvaľovania dokumentácie ochrany prírody a krajiny