Verejná vyhláška – Návrh zásad umiestnenia nových pozemkov