Verejná výhláška- Návrh Projekt pozemkových úprav na kat. území Štefanová v časti hosp. dvora bývalého PD Štefanová