Príkaz starostu na uzavretie Materskej školy v Štefanovej, dňa 12.04.2022.

Príkaz starostu