Preventívna celoplošná deratizácia na území Bratislavského kraja – jar 2020- výzva

SCAN0036