Pozvánka – na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce dňa 13.04.2022 o 17,00 hod. v Spoločenskom dome v Štefanovej

Pozvanka