Pozvánka – na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce dňa 31.01.2022 o 17,00 hod. v Spoločenskom dome v Štefanovej