Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.04.2021.

Pozvanka_001