Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 11.11.2020

Pozvanka