Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 10.03.2021 o 17 hod. v Spoločenskom dome v Štefanovej