Pozvánka na OZ dňa 25.6.2019 o 17,00 hod. v zasadačke OU Štefanová

SCAN0606