POZOR zvýšená opatrnosť pri návšteve lesa!!!

Na základe odporúčania PZ v Modre, žiadame občanov o zvýšenú opatrnosť pri návšteve lesa LINDAVA, z dôvodu potvrdeného výskytu medveďa.