Oznamy

Zverejnenie elektronickej adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou- VOĽBY do NR SR 2020

Adresa na elektronické doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

oustefanova@slovanet.sk

Všetky dôležité informácie k voľbe poštou voličmi, ktorí majú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, ale v čase volieb sa budú zdržiavať mimo jej územia sú uvedené na webovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky: http://www.minv.sk/?nr20-posta2

Nájom- prevádzka Potravín

Obecný úrad Štefanová oznamuje, že hľadá nového nájomcu na prevádzku Potravín v Štefanovej.

Záujemci o nájom sa môžu informovať o bližších podmienkach  u starostu obce na  t.č.: 0903/662 523, alebo priamo na Obecnom úrade v  Štefanovej.