Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Štefanová