Oznámenie o vyhlásení volieb do NR SR 2020

vyhlásenie volieb