Oznámenie o voľbe na funkciu – Hlavný kontrolór Obce Viničné