Oznámenie o uložení zásielky Tomáš Lipták, nar. 25.10.1988