Oznámenie o uložení pošty- Šterucký Ján

ŠTERUCKÝ Ján – oznamujeme Vám, že dňa 1.7.2019 Vám bola doručená pošta na OU Štefanová, vyzdvihnite si ju v úradných hodinách.