Oznámenie o uložení pošty Juraj Vandák

Juraj Vandák – doručenú poštu  si môžete vyzdvihnúť v stránkových hodinách