Oznámenie o uložení pošty Ján Šteruský

Ján Šteruský – oznamujeme Vám, že dňa 6.3.2020 Vám bola doručené oznámenie o uložení pošty na pošte v Budmericiach  do vlastných rúk, vyzdvihnite si ju v úradných hodinách.