Oznámenie o uložení pošty František Švarala

František Švarala – oznamujeme Vám, že dňa 9.3.2020 Vám bola doručené oznámenie o uložení pošty na pošte v Budmericiach do vlastných rúk, vyzdvihnite si ju v úradných hodinách.