Oznámenie o uložení poštovej zásielky – Mária Liptáková