Oznámenie o správnom konaní v zmysle §82 ods.7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov- OUStef40/2020

SCAN0948