Oznámenie o prerušení prevádzky Materskej školy

Z dôvodu uzavretia prevádzky ZŠ s MŠ Budmerice a Školskej jedálne Budmerice.
Bude prerušená prevádzka
od 10. 3. – 16. 3. 2020.
Posledný deň vyučovania: pondelok 9. 3. 2020
Začiatok vyučovania: utorok 17. 3. 2020