Oznámenie o doručení pošty Šottník Ivan

Šottník Ivan – oznamujeme Vám, že dňa 4.12.2019 Vám bola doručená pošta na OU Štefanová, vyzdvihnite si ju v úradných hodinách.