Oznámenie o doručení pošty Muchová Lucia

Muchová Lucia – oznamujeme Vám, že dňa 3.10.2019 Vám bola doručená pošta na OU Štefanová, vyzdvihnite si ju v úradných hodinách.