Oznámenie o doručení pošty- Lipták Tomáš

Lipták Tomáš – oznamujeme Vám, že dňa 27.1.2020 Vám bola doručená pošta na OU Štefanová, vyzdvihnite si ju v úradných hodinách.