Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru „čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru“.