Návrh – Určenie cieľov a priorít rozvoja sociálnych služieb v obci Štefanová