Nájom- prevádzka Potravín

Obecný úrad Štefanová oznamuje, že hľadá nového nájomcu na prevádzku Potravín v Štefanovej.

Záujemci o nájom sa môžu informovať o bližších podmienkach  u starostu obce na  t.č.: 0903/662 523, alebo priamo na Obecnom úrade v  Štefanovej.