Informácie pre užívateľov pôdy

PVOD Doľany a Agrovin Častá, a.s. upozorňujú užívateľov poľnohospodárskej pôdy, ktorí užívajú pôdu na základe zákona č. 330/1991 Zb. § 15, že zberom úrody končí aj právo užívania pôdy,. Vlastníci, ktorí chcú naďalej užívať poľnohospodársku pôdu, musia postupovať podľa zákona č. 504/2003 Z.z. a § 12 a.

Bližšie informácie o podaní žiadosti na uzavretie podnájomnej zmluvy, získajú užívatelia v kancelárii PVOD Doľany v pracovných dňoch od 8:00 do 15:00 hod.