Elektronická adresa na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre prezidenta Slovenskej republiky