Oznam – zmeny v cestovných poriadkoch

Od 05.03.2023 (nedeľa) robí spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava zmeny v cestovných poriadkoch prímestskej autobusovej dopravy. Zmeny sa okrem iných týkajú aj liniek, ktoré prechádzajú cez Vaše mesto / obec, a to  konkrétne 525, 527, 529, 539, 540 a 628. Všetky zmeny boli robené ako reakcia na opodstatnené požiadavky samospráv, alebo cestujúcich. K uvedenému dátumu robí drobné úpravy v grafikone vlakovej dopravy aj Železničná spoločnosť Slovensko.

Kompletnú informáciu o zmenách nájdete na odkaze:
https://www.idsbk.sk/oznamy/ynb5001xt41d/

Cestovné poriadky sú zverejnené na odkaze:
https://www.idsbk.sk/cestovne-poriadky/regionalne-autobusy/