OZNAM – Pozor zmena, v súvislosti s plánovanými dopravnými obmedzeniami v intraviláne obce Vinosady!