Oznam o zmene stránkových hodín na úseku dokladov, zbraní a evidencie vozidiel na Okresnom riaditeľstve PZ v Pezinku od.22.02.2021