Oznam o zápise žiakov do 1.ročníka ZŠ pre školský rok 2020/2021