Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v Materskej škole Štefanová do konca školského roku 2019/2020