Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku – Vyhlásenie