Odstávka pitnej vody

OZNAM

Bratislavská vodárenská spoločnosť oznamuje prerušenie dodávky pitnej vody dňa 18.6.2019 v čase od 8:00 hod do 15: hod od STK po cintorín – horná strana. Náhradné zásobovanie pitnou vodou nebude zabezpečené, vytvorte si prosím zásobu pitnej vody.