Obec Dubová vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy Dubová