MUDr. Hrežo v dňoch 10.a 11.02.2022(štvrtok a piatok) neordinuje, zastupuje ho MUDr. Kompas v Častej.