MUDr. Hrežo v dňoch 02.-04. 03.2022(utorok a piatok) neordinuje, zastupuje ho MUDr. Kompas v Častej.