Medzinárodný deň detí

Obec Štefanová pozýva všetky deti na oslavu

Medzinárodného dňa detí

dňa  01. 06. 2019 od 15.00 do 18.00 hod. v Starej škole

Môžete sa tešiť na opekačku, súťažné stanoviská, minidisco, sladkú odmenu.

V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presúva na iný termín