Informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Termín konania volieb: 23. marec 2024 (1. kolo)

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov 6. apríl 2024 (2. kolo)

Rozhodnutie predsedu NR SR a informácie pre voliča